Antoni Taranowicz Automatyka-Maszyny
tel: +48 604 419 513

Regulamin sklepu

Regulaminu sklepu internetowego

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego

pod adresem www.art-tech24.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.art-tech24.pl (zwany dalej: Sklep internetowy art-tech24.pl, jest prowadzony przez
Antoni Taranowicz Automatyka-Maszyny
43-300 Bielsko-Biała
ul. Rzeźnicza 2/13a

NIP 9210009986

REGON 950171170 ,

(zwaną dalej „art-tech24.pl”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: 43-300 Bielsko-Biała https://art-tech24.pl/
ul. Rzeźnicza 2/13a
;

2) numer telefonu: tel.:604419513;

3) adres poczty elektronicznej: konstruktorzy@op.pl.

1.4. Regulamin sklepu internetowego art-tech24.pl umieszczony jest nieprzerwanie na

stronie internetowej https://art-tech24.pl w sposób umożliwiający Klientom jego

pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany

Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,

że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności

z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca –
Antoni Taranowicz Automatyka-Maszyny
43-300 Bielsko-Biała
ul. Rzeźnicza 2/13a

NIP 9210009986

REGON 950171170

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://art-tech24.pl przez Antoni Taranowicz Automatyka-Maszyny
43-300 Bielsko-Biała
ul. Rzeźnicza 2/13a

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z

elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi

połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej

prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa lub (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i

inna niż cyfrowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a

Sprzedawcą,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub

planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi

elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz

Przedsiębiorcę,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę

sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w

ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Poprzez Umowę

Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub

usługi cyfrowej (w przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi lub usługami

cyfrowymi) oraz umowę o świadczenie usług (w przypadku Produktu będącego usługą

inną niż usługa cyfrowa).

2.12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają

podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty

polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Produktu.

3.2. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym art-tech24.pl kodów rabatowych

upoważniających do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody

rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym art-tech24.pl konieczna jest

akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym art-tech24.pl
konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),

która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona

Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i

również urządzeniach mobilnych.

3.6. Strona Sklepu internetowego art-tech24.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny

protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym art-tech24.pl można dokonywać poprzez

wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych

danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia

zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym art-tech24.pl jest możliwe 24

godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie art-tech24.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących

sposobów:

– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

– płatność za pobraniem,

– płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer

rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania

wpłaty na rachunku bankowym sklepu art-tech24.pl zamówienie jest przekazywane do

realizacji.

5.3. Sklep internetowy art-tech24.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem

następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

-Przelewy24

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej

wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy

sprzedaży.

5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 6 Dostawa

6.1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki Produktów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych art-tech24.pl wynosi 2 dni robocze. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktu nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem:

– DHL Parcel

– UPS

– GLS

– Kurier InPost

– Kurier DPD

– Paczka w RUCHu

– Poczta Polska

– GEIS

– InPost Paczkomaty

6.4. W momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o

tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony Produkt osobiście w siedzibie firmy

Antoni Taranowicz Automatyka-Maszyny
43-300 Bielsko-Biała
ul. Rzeźnicza 2/13a

W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu Produktu.

6.6. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. Koszt dostawy Produktu w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

6.8. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od

tej pory Produkt staje się własnością Klienta.

6.9. W przypadku gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową, dostęp do Produktu udzielany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności poprzez np. udostępnienie treści lub usługi cyfrowej na Koncie Klienta w Sklepie Internetowym lub przesłanie unikalnego linku (adresu URL) umożliwiającego uzyskanie tego dostępu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.10. Korzystanie z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych w Sklepie

Internetowym możliwe jest przez czas określony umową, na warunkach licencyjnych

obowiązujących dla danego Produkt zgodnie z informacjami podanymi w jego opisie, a w

razie ich braku – w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z Produktu

zgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, wyłącznie dla własnego, osobistego użytku

Klienta. Jeżeli indywidualne warunki licencyjne Produktu nie stanowią inaczej, Klientowi

na podstawie Umowy Sprzedaży nie przysługują żadne prawa autorskie do Produktu –

treści i usług cyfrowych, a w szczególności nie ma on prawa do ich rozpowszechniania

lub wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie.

§ 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu.

7.2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument

powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od

umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres: Antoni Taranowicz Automatyka-Maszyny
43-300 Bielsko-Biała
ul. Rzeźnicza 2/13a

lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy konstruktorzy@op.pl

Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od umowy

udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy

o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu na

odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1, nie

wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego

Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji

dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji

elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do

przeniesienia jego własności (np. Produkt będący rzeczą ruchomą) – od objęcia

Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią

inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,

które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie

ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu

Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

b. dla pozostałych umów (np. Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od

dnia zawarcia umowy.

7.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek

należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w

transporcie.

7.6. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie

później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może

zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, Produkt podlegający zwrotowi zostanie

odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Produktu powinien

nastąpić na adres:

Antoni Taranowicz Automatyka-Maszyny
43-300 Bielsko-Biała
ul. Rzeźnicza 2/13a

7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), zostaną zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności

zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument. Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem może ustalić inny sposób

zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta

dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Produkt od

Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z

powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie

Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego

żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od

umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia,

z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub

wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa

spełnionego świadczenia.

7.10. W przypadku Produktu będącego treścią cyfrową lub usługą cyfrową stosuje się

poniższe dodatkowe zasady – w pozostałym nieuregulowanym niżej zakresie znajdują

zastosowanie pozostałe postanowienia paragrafu 7. Regulaminu:

a. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub

usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o

odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe

dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu –

treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z

wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub

usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie

aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej

dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi

danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie

przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez

Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na

żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały

dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści

cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku

odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze

korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez

uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub

zablokowanie jego konta w Sklepie, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta,

o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści

cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w

rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu

maszynowego.

b. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub

usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści

cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

7.11. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38

Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów: (1) o

świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli

Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który

został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia

przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w

której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany

według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu

zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem

świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeni; (6) o

dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które

Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie

za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed

rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo

odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał

Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1

Ustawy o Prawach Konsumenta.

7.12. Postanowienia niniejszego paragrafu 7. Regulaminu dotyczące Konsumenta

stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

§8 Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami

Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez

prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:

a. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na

podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r.

odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu

obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu

Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres

odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma

wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego

odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze

zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

b. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z

elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy

wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie

Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r.

odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w

brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a –

43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę

i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku

zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

c. W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej,

która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na

podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. Stycznia 2023 r. lub

przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło

po tym dniu odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach

Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w

szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w

szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem

Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub

w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien

przesłać zgłoszenie pisemnie na adres

Antoni Taranowicz Automatyka-Maszyny
43-300 Bielsko-Biała
ul. Rzeźnicza 2/13a

lub poprzez e-mail na adres konstruktorzy@op.pl

8.3. W reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta Produkt posiada, oraz

jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie

sposobu doprowadzenia do zgodności Produktu z umową lub inne roszczenie Klienta

oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma

wpływu na skuteczność reklamacji.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

8.5. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców

na Prawach Konsumenta.

8.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na

stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

8.6.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

8.6.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

8.6.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.7. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące

przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich

określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie

określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów

polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017

r. poz. 1356).

8.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o

pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na

temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego

inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach

internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.7.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji

na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy

przedsiębiorcami i Konsumentami.

§9 Zasady publikowania opinii

9.1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich

Produktach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad

poprawniej polszczyzny.

9.2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w

Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu

opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów

Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może

być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.

9.3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań

bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,

czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne

prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania

zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

9.4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego

Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed

opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na

sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba

opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza,

czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii

znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza

dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej

zwłoki.

9.5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez

innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany

Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z

autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu

Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

9.6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.

9.7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących

przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za

wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym art-tech24.pl

9.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych

opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów

w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno

pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

§ 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

internetowego art-tech24.pl, dostępnego na stronie https://art-tech24.pl/

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w

niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w

odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania

określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo

powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do

nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą

odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta.

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://art-tech24.pl/.

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2024.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat:

Antoni Taranowicz Automatyka-Maszyny
43-300 Bielsko-Biała
ul. Rzeźnicza 2/13a

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data

 

 

(*) niepotrzebne skreślić

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Powrót do sklepu